• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
级别: 新手上路
UID: 1061
精华: 0
威望: 4146 点
球迷币: 8970 QMB
10楼  发表于: 2022-03-25 10:24
葡萄牙总共参加了6次世界杯,C罗参加4次了。
级别: 少年队
UID: 1116
精华: 0
威望: 4135 点
球迷币: 9270 QMB
11楼  发表于: 2022-03-25 10:52
波兰一定能进去
级别: 新手上路
UID: 1167
精华: 0
威望: 4200 点
球迷币: 8870 QMB
12楼  发表于: 2022-03-25 11:19
美国墨西哥什么情况
级别: 新手上路
UID: 1217
精华: 0
威望: 3894 点
球迷币: 8875 QMB
13楼  发表于: 2022-03-25 11:46
中北美预选赛还没踢完
级别: 新手上路
UID: 1348
精华: 0
威望: 3842 点
球迷币: 8720 QMB
14楼  发表于: 2022-03-25 12:14
葡萄牙瑞典威尔士,欧洲区最后三支
级别: 新手上路
UID: 1086
精华: 0
威望: 3825 点
球迷币: 8700 QMB
15楼  发表于: 2022-03-25 12:41
波兰
级别: 新手上路
UID: 1222
精华: 0
威望: 3733 点
球迷币: 8800 QMB
16楼  发表于: 2022-03-25 13:08
亚洲实至名归!欧洲尚缺葡萄牙。南美洲有巴西,阿根廷,其它缺少竞争力!期待世界杯!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go