• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
级别: 新手上路
UID: 1487
精华: 0
威望: 5434 点
球迷币: 12915 QMB
10楼  发表于: 16天前
出不了线
级别: 新手上路
UID: 1019
精华: 0
威望: 5284 点
球迷币: 13090 QMB
11楼  发表于: 16天前
你还是关心下你的阿根廷吧
级别: 新手上路
UID: 1290
精华: 0
威望: 5825 点
球迷币: 13130 QMB
12楼  发表于: 16天前
不发言的懒得争,默默点一下支持
级别: 新手上路
UID: 1233
精华: 0
威望: 6343 点
球迷币: 13390 QMB
13楼  发表于: 16天前
反正足够让直播吧集体解散的
级别: 新手上路
UID: 1273
精华: 0
威望: 6037 点
球迷币: 13120 QMB
14楼  发表于: 16天前
应该可以小组出线
级别: 新手上路
UID: 1054
精华: 0
威望: 6085 点
球迷币: 13225 QMB
15楼  发表于: 16天前
要拿冠军还是差火候的
级别: 新手上路
UID: 1046
精华: 0
威望: 5726 点
球迷币: 12790 QMB
16楼  发表于: 16天前
看好葡萄牙,总裁联赛一直留着力就为了世界杯
级别: 新手上路
UID: 1191
精华: 0
威望: 5603 点
球迷币: 13175 QMB
17楼  发表于: 16天前
冠军
级别: 球童
UID: 1164
精华: 0
威望: 5774 点
球迷币: 13225 QMB
18楼  发表于: 16天前
8强或4强。16强这关没问题,比利时也能过,法国这关应该过不了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go