• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
级别: 新手上路
UID: 1339
精华: 0
威望: 10827 点
球迷币: 23545 QMB
10楼  发表于: 75天前
佩德里 加唯 阿劳霍 这三位对巴萨的忠诚度永远不用对他们怀疑
级别: 新手上路
UID: 1495
精华: 0
威望: 9845 点
球迷币: 22010 QMB
11楼  发表于: 75天前
还有德容
级别: 新手上路
UID: 1038
精华: 0
威望: 10837 点
球迷币: 23050 QMB
12楼  发表于: 75天前
恕我直言 法蒂不配进这里面了
级别: 新手上路
UID: 1469
精华: 0
威望: 10669 点
球迷币: 22905 QMB
13楼  发表于: 75天前
法蒂还能放进这图
级别: 新手上路
UID: 1356
精华: 0
威望: 9970 点
球迷币: 22640 QMB
14楼  发表于: 75天前
法蒂不是租借么?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go