• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
级别: 新手上路
UID: 1297
精华: 0
威望: 10128 点
球迷币: 23090 QMB
10楼  发表于: 75天前
阿布德???巴尔德吧小编
级别: 新手上路
UID: 1172
精华: 0
威望: 10135 点
球迷币: 22555 QMB
11楼  发表于: 75天前
百亿阵容,世界纪录呗
级别: 新手上路
UID: 1461
精华: 0
威望: 10012 点
球迷币: 22540 QMB
12楼  发表于: 75天前
百亿解约金阵容
级别: 新手上路
UID: 1229
精华: 0
威望: 10464 点
球迷币: 23030 QMB
13楼  发表于: 75天前
内马尔后遗症
级别: 新手上路
UID: 1160
精华: 0
威望: 10452 点
球迷币: 23280 QMB
14楼  发表于: 75天前
应该是巴黎强挖内马尔的后遗症吧
级别: 新手上路
UID: 1496
精华: 0
威望: 10303 点
球迷币: 22645 QMB
15楼  发表于: 75天前
学皇马学的
?
级别: 新手上路
UID: 1249
精华: 0
威望: 10059 点
球迷币: 22625 QMB
16楼  发表于: 75天前
巴萨特色,新签的球员动不动上亿违约金
级别: 新手上路
UID: 1187
精华: 0
威望: 10582 点
球迷币: 23080 QMB
17楼  发表于: 75天前
这不是让大巴黎上了一课么
级别: 新手上路
UID: 1168
精华: 0
威望: 10291 点
球迷币: 22990 QMB
18楼  发表于: 75天前
学皇马的。,以前皇马都是10亿违约金,巴萨没有。不信你搜一下。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go