be start.
级别: 管理员

UID: 1
精华: 7
发帖: 9763
威望: 97661 点
球迷币: 108424 QMB
贡献值: 295 点
注册时间: 2005-11-13
最后登录: 2018-12-12
楼主  发表于: 2018-05-09 15:02

 欧冠决赛冠军预测贴!

管理提醒: 本帖被 Wudi 执行加亮操作(2018-05-09)
皇家马德里 Vs 利物浦


预测冠军归属


预测正确的奖励QMB 3000枚。级别: 新手上路
UID: 2333
精华: 0
发帖: 0
威望: 0 点
球迷币: 0 QMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2006-06-09
最后登录: 2018-05-09
1楼  发表于: 2018-05-09 15:06

 Re:欧冠决赛冠军预测贴!

liverpool
级别: 新手上路
UID: 2333
精华: 0
发帖: 0
威望: 0 点
球迷币: 0 QMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2006-06-09
最后登录: 2018-05-09
2楼  发表于: 2018-05-09 15:06

 Re:欧冠决赛冠军预测贴!

红军利物浦
级别: 新手上路
UID: 2333
精华: 0
发帖: 0
威望: 0 点
球迷币: 0 QMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2006-06-09
最后登录: 2018-05-09
3楼  发表于: 2018-05-09 15:06

 Re:欧冠决赛冠军预测贴!

皇家马德里
级别: 新手上路
UID: 2333
精华: 0
发帖: 0
威望: 0 点
球迷币: 0 QMB
贡献值: 0 点
注册时间: 2006-06-09
最后登录: 2018-05-09
4楼  发表于: 2018-05-09 15:06

 Re:欧冠决赛冠军预测贴!

liverpool