• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
级别: 新手上路
UID: 1016
精华: 0
威望: 8936 点
球迷币: 20875 QMB
10楼  发表于: 15天前
真吵闹
级别: 新手上路
UID: 1132
精华: 0
威望: 9443 点
球迷币: 20860 QMB
11楼  发表于: 15天前
曼联的败相从热身赛时就看得到。
级别: 新手上路
UID: 1450
精华: 0
威望: 8953 点
球迷币: 21015 QMB
12楼  发表于: 15天前
腾子你可一定要坚持住啊,再坚持三个月,卧铺还没耍耍呢
级别: 新手上路
UID: 1229
精华: 0
威望: 9180 点
球迷币: 20980 QMB
13楼  发表于: 15天前
滕哈赫的铁腕治军,搞得球队四分五裂,干脆把前朝臣子都干掉,打造滕嗨2.0
级别: 新手上路
UID: 1436
精华: 0
威望: 9369 点
球迷币: 21315 QMB
14楼  发表于: 15天前
阴阳人也有今天
级别: 新手上路
UID: 1494
精华: 0
威望: 9228 点
球迷币: 20920 QMB
15楼  发表于: 15天前
现在球队最淡定的就是滕哈啦,反正输不是我的问题,踢成这样,球队没点动静才不正常!
级别: 新手上路
UID: 1098
精华: 0
威望: 8961 点
球迷币: 20730 QMB
16楼  发表于: 15天前
输球不是我的错,罗哥太菜惹的祸
级别: 新手上路
UID: 1358
精华: 0
威望: 9101 点
球迷币: 21395 QMB
17楼  发表于: 15天前
我只想看疼哈货再输给伯恩利
级别: 新手上路
UID: 1179
精华: 0
威望: 9795 点
球迷币: 21835 QMB
18楼  发表于: 15天前
腾圣要变腾嗨了?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go